Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Utvalda

Tack och Förlåt - okända begrepp för Narcissisten

Att säga "Tack" eller "Förlåt" är ingenting som en narcissist ägnar sig åt - helt enkelt därför att de förstår inte varför man ska göra det och anledningen till att de inte förstår det är flera;

Narcissisten är Ego framförallt dvs en oerhört egocentrisk person med ett gigantiskt bekräftelsebehov. Jag, mig och mitt är vad som intresserar narcissisten.
Som jag tidigare skrivit om så är narcissismen en form av känslomässig utvecklingsstörning.

För att kunna be om förlåtelse till någon måste man förstå att man har sårat någon och för att säga tack måste man vara kapabel att känna tacksamhet. Ingenting av detta fungerar för en narcissist. För narcissisten har begrepp som "Tack" och "förlåt" inte en positiv betydelse överhuvudtaget eftersom narcissisten tycker att det är ord som snarare har en förnedrande betydelse.

Att behöva uttrycka tacksamhet är ett förnedrande inslag för en narcissist och alltså ingenting som är förenligt med narcissistens grandiosa …

Senaste inläggen

Golden Child - det mindre hotet.

Livet med en narcissist

When God goes No Contact. VIDEO

Ondskan hatar skönhet och glädje

Narcissisten faller på eget grepp när du bryter kontakten.

The Narcissist DOO DOO Test - Video

Unveiling Narcissistic Families - Video

Narcissist Hoovering - Video

How the Narcissist Uses Gossip - VIDEO

Onda och Goda människor - skillnaden enligt Bibeln.