Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Utvalda

Utbränd hjärna, effekten av att umgås med narcissister

Man ska inte ta lätt på detta med narcissism. Det handlar om oerhört krävande individer som har en förödande effekt på sin omgivning.
Som jag tidigare varit inne på så är narcissisten emotionellt utvecklingsstörd eftersom vederbörande stannade i utvecklingen redan som spädbarn då vederbörande vägrade släppa sin plats i världens centrum, den som normala människor överger när de börjar interagera med sin omvärld. Narcissisten släpper aldrig på sin inbillade rätt att stå i världens centrum. Följdaktigen kommer narcissistens framtid att kretsa kring krav på uppmärksamhet och dyrkan från omgivningen.
Att försöka ha ett rikt liv och samtidigt umgås med narcissister är dömt att misslyckas. Narcissisten verkar trevlig i inledningsskedet men kommer stegvis att kräva att allting i individens liv kretsar kring narcissisten. Om personen är i besittning av gåvor och kreativitet kommer narcissisten sakta men säkert att äta upp dessa gåvor och göra dem till sina. De formligen stjäl personligheter, i…

Senaste inläggen

Tack och Förlåt - okända begrepp för Narcissisten

Golden Child - det mindre hotet.

Livet med en narcissist

When God goes No Contact. VIDEO

Ondskan hatar skönhet och glädje

Narcissisten faller på eget grepp när du bryter kontakten.

The Narcissist DOO DOO Test - Video

Unveiling Narcissistic Families - Video

Narcissist Hoovering - Video

How the Narcissist Uses Gossip - VIDEO